De apothekers

Alphega Apotheek De Drie Stellingen Appelscha

APPELSCHA
Vaart Zuid Zijde 60
8426 AG APPELSCHA
Tel.: 0516-515001


 Website
Mw. V.V. Tapper
Dhr. T.J.H. Jansen

BENU Apotheek Bolsward

BOLSWARD
Jongemastraat 1
8701 JA BOLSWARD
Tel. 0515-572283


 Website
Dhr. H.F.J. Hegge
Dhr. L. Ringnalda

Apotheek It Krúswâld Buitenpost

BUITENPOST
Voorstraat 13
9285 NM BUITENPOST
Tel.: 0511-542623


 Website
Mw. B. van Solkema

Apotheek Burgum

BURGUM
Markt 66
9251 JS BURGUM
Tel. 0511-462500


 Website
Mw. S.L. Dam
Mw. J.M. Weiland

Alphega Apotheek De Dokkumer Wâlden

DAMWOUDE
M–newei 27
9104 CX DAMWOUDE
Tel.: 0511-423688


 Website
Mw. F.M.H. Rozendal

Apotheek de Dorpsacker

DE WESTEREEN
Badh£swei 1 A
9271 VA DE WESTEREEN
Tel. 0511-445050


 Website
Dhr. G.J. Rozendal
Mw. S. de Vries

Service Apotheek Dokkum

DOKKUM
Birdaarderstraatweg 78
9101 PK DOKKUM
Tel.: 0519-297177


 Website
Dhr. P.A. Horsthuis
Mw. H. Holwerda-Meekma
Mw. R. Stenekes-Stol

Pharmium Apotheek BV

DRACHTEN
De Bolder 68
9206 AR DRACHTEN
Tel. 0512-745555


 Website
Dhr. M. Pais

Apotheek de Wiken BV

DRACHTEN
Middelwijk 39 A
9202 GN DRACHTEN
Tel.: 0512-745555


 Website
Mw. S.G. Wiersema-Wagenaar

Apotheek Barentsen

DRACHTEN
Vogelzang 46
9201 SC DRACHTEN
Tel. 0512-745555


 Website
Dhr. J.A. Hulst

Apotheek de Dragt

DRACHTEN
Eems 36
9205 EW DRACHTEN
Tel.: 0512-745555


 Website
Mw. E. Oosterhuis
Dhr. A.R.W. Barentsen

Service Apotheek de Hertog

FRANEKER
Hertog van Saxenlaan 36 A
8801 ES FRANEKER
Tel. 0517-391800


 Website
Mw. R. Bosma
Mw. A. Hemrica

Apotheek Gorredijk

GORREDIJK
Burg. Selhorststraat 4
8401 PH GORREDIJK
Tel.: 0513-465535


 Website
Mw. P.M. Hurenkamp
Mw. G. Plantinga

Apotheek Mid-Fryslân

GROU
Oostergoostraat 53
9001 CH GROU
Tel. 0566-622695


 Website
Dhr. P.J. Mast

Medsen Apotheek Hardegarijp

HARDEGARIJP
Van Weerden Poelmanstraat 13
9254 CS HARDEGARIJP
Tel.: 0511-473060


 Website
Mw. N.A. Overzet

BENU Apotheek Harkema

HARKEMA
Nijebuorren 42
9281 LZ HARKEMA
Tel. 0512-362737


 Website
Dhr. G. Cisci

BENU Apotheek Heerenveen

HEERENVEEN
Jister 17-19
8446 CD HEERENVEEN
Tel.: 0513-625956


 Website
Dhr. T.H. van der Iest

Alphega Apotheek Swarte

HEERENVEEN
Veldschans 79
8448 EX HEERENVEEN
Tel. 0513-622168


 Website
Dhr. J.H. Swarte

Apotheek Haskerbrug

HEERENVEEN
Kattebos 146
8446 DB HEERENVEEN
Tel.: 0513-622138


 Website
Mw. F. van Weissenbruch

Apotheek Schoterpoort

HEERENVEEN
Burg. Falkenaweg 204
8443 DH HEERENVEEN
Tel. 0513-647080


 Website
Mw. I. Hedemann

BENU Apotheek Joure

JOURE
Sluisdijk 30-3
8501 BZ JOURE
Tel.: 0513-414646


 Website
Dhr. K.W. van Dijk

Apotheek It Krúswâld Kollum

KOLLUM
Voorstraat 62
9291 CL KOLLUM
Tel. 0511-452451


 Website
Dhr. L.H. Heeres

BENU Apotheek Nylân

LEEUWARDEN
Nylansdyk 122
8931 GN LEEUWARDEN
Tel.: 058-7600186


 Website
Mw. C. Boddeke

BENU Apotheek Aldlân

LEEUWARDEN
Zevenblad 1
8935 RK LEEUWARDEN
Tel. 058-2887374


 Website
Dhr. M. van der Wal

Centraal Apotheek Ljouwert

LEEUWARDEN
Voorstreek 58
8911 JS LEEUWARDEN
Tel.: 058-2135255


 Website
Dhr. S. Tijsma

Service Apotheek Bilgaard

LEEUWARDEN
Skrokdam 1
8918 LB LEEUWARDEN
Tel. 058-2660609


 Website
Dhr. D.T.M. Visser
Dhr. M. Wijngaard

BENU Apotheek Huizumerpoort

LEEUWARDEN
Sixmastraat 6
8932 PA LEEUWARDEN
Tel.: 058-2124514


 Website
Mw. S. Wever-de Jager
Mw. K.P. van der Veen-Otter

Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen

LEEUWARDEN
Havingastate 1
8925 AZ LEEUWARDEN
Tel. 058-2671919


 Website
Dhr. D. Krol

Apotheek de Waag

LEMMER
Nieuwburen 24
9001 CH LEMMER
Tel.: 0514-563888


 Website
Dhr. M. Drenth
Mw. R. Brouwer
Mw. J. Boer

Service Apotheek De Wissel

NOORDWOLDE (Fr)
Kleine Singel 38
8391 HS NOORDWOLDE (Fr)
Tel. 0561-474007


 Website
Mw. H.G. Hulstijn

Alphega Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde

OOSTERWOLDE
Brink 1-101
8431 LD OOSTERWOLDE
Tel.: 0516-515001


 Website
Dhr. R.H. Hilbers
Mw. R. Alders-de Boer
Mw. E. van Loon
Mw. M. Tjioe

Apotheek Postma

SNEEK
Oosterdijk 65
8601 BR SNEEK
Tel. 0515-412316


 Website
Dhr. G. Struik
Dhr. P. Barla
Mw. R. Weltevreden

Apotheek Sasburg

SNEEK
Ype Staakstraat 1
8607 BH SNEEK
Tel.: 0515-411711


 Website
Dhr. J.H. Schuurman
Mw. F. Schuurman
Mw. M. Jousma

Apotheek van der Sluis

SNEEK
Simmerdyk 14-g
8601 ZP SNEEK
Tel. 0515-425050


 Website
Mw. R. Fransens
Mw. M. Lesschen
Dhr. J. de Boer

BENU Apotheek Stiens

STIENS
Griene Leane 5a
9051 LZ STIENS
Tel.: 058-2572131


 Website
Mw. D. Ferwerda
Mw. A. Talsma

BENU Apotheek Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN
Nije Jirden 8 A
9231 KT SURHUISTERVEEN
Tel. 0512-363035


 Website
Mw. J. Posthumus-Klaren

Service Apotheek De Griffioen

WOLVEGA
Hoofdstraat Oost 61
8471 JK WOLVEGA
Tel.: 0561-612708


 Website
Dhr. W.J. Lampert
Mw. G. Cruiming

Service Apotheek West

WOLVEGA
Hoofdstraat West 12
8471 HV WOLVEGA
Tel. 0561-616888


 Website
Dhr. W. Kuipers