Projectgroepen

 

Opname en ontslag

Wat doen wij

Bij opname en ontslag moet medicatieverificatie en daaropvolgend eventueel aflevering van medicijnen plaatsvinden. Hierbij kan om veel redenen iets fout gaan. Voor de patiënt heeft dit potentieel een negatief effect op de gezondheid.

Het doel van de commissie is het veiliger en efficiënter maken van de patiëntenzorg bij opname en ontslag door betere afstemming tussen zorgverleners. Wij starten hiervoor met het in kaart brengen van de ervaren knelpunten rondom opname en ontslag. Ook doen we een inventarisatie welke werkafspraken en protocollen er reeds in de regio liggen. Vervolgens gaan we werkgroepen samenstellen met deelnemers die werken rondom de ziekenhuizen in de regio. 

Met hen gaan we aan de slag met het maken van (bij voorkeur) regionaal gedragen werkafspraken en protocollen. De commissie bestaat uit Marjan Renkema-Rozema, May Rozendal-Pouw en Sanne Wever-de Jager .

U kunt ons benaderen voor

Mochten er ontwikkelingen zijn in uw apotheek welke ook geschikt zijn voor de andere FAO leden of als u tips of verbeterpunten heeft, horen wij graag van u.

Contact

info@frieseapothekers.nl

Downloads

Hieronder de downloads met betrekking tot de projectgroep Opname en ontslag.

Wie zijn wij

Opname en ontslagMarjan Renkema- Rozema
Opname en ontslagSanne Wever- de Jager
Opname en ontslagMay Rozendal- Pouw