Friese apothekers vereniging

De Friese Apothekers Vereniging is een vereniging van en voor de apotheken in Friesland. Zij behartigt de belangen van de eerstelijns apothekers, daar waar dat meerwaarde oplevert in de regio. Dit wordt ondermeer gerealiseerd in het overleg met de zorgverzekeraar, regionale koepels van andere zorgverleners, onderwijsinstellingen en andere belangengroepen.

Voor iedereen die in Friesland samen wil werken met de apothekers als groep, wil de Friese Apothekers Vereniging het aanspreekpunt zijn.

Wanneer een individuele apotheker of groep van apothekers in de provincie van mening is dat een onderwerp op regionaal provinciaal niveau opgepakt zou moeten worden, dan hopen en verwachten wij dat dit onderwerp via de Friese Apothekers Vereniging ingebracht en opgepakt wordt. Ieder lid kan en mag daarin zijn rol hebben. Op deze wijze kan een zo breed mogelijk bereik en draagvlak onder de openbare apotheken gecreëerd worden.

Aanspreekpunt voor alle eerstelijns apothekers in Friesland
Ketenzorgpartner
Gesprekspartner andere (eerstelijns) zorgverleners
Medicatieoverdracht
Gesprekspartner zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, overheidsinstanties, etc
Electronische gegevensuitwisseling (OZIS, LSP)
Medicatieveiligheid