Onze belofte

 

De belofte van FAO

De belofte van de Friese Apothekers Organisatie (FAO) is dat zij meerwaarde wil leveren aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg op lokaal niveau, door verbinding op regionaal niveau. Openbare apotheken zijn gewend grotendeels lokaal te opereren. De coöperatie wil een verbindende factor zijn naar partijen in de regio om zorg op een ‘hoger niveau’ goed te organiseren. De coöperatie ziet een rol voor zichzelf in het zichtbaarder maken van de beroepsgroep, niet alleen naar de zorgverzekeraar maar ook naar andere zorgverleners. Daarnaast wil de coöperatie een duidelijk herkenbaar loket zijn voor apothekerszaken in Friesland.

Bij de Friese Apothekers Organisatie  zijn 36 apotheken in  Friesland aangesloten.

FAO  werkt onder andere nauw samen met de volgende organisaties:

  • Huisartsenorganisaties
  • (Thuis)zorgorganisaties
  • Ziekenhuizen
  • Patiëntenorganisaties
  • Zorgverzekeraars
  • Andere stakeholders in de zorg actief in Friesland

Missie

FAO is een coöperatie van en voor apothekers in Friesland en behartigt de belangen van die apothekers. De FAO streeft naar optimale farmaceutische zorg in Friesland middels lokale versterking door regionale verbinding

 

Download persbericht

Visie

FAO wil een verbindende factor zijn naar partijen in de regio om zaken op een ‘hoger niveau’ goed te organiseren. FAO wil de beroepsgroep zichtbaarder maken voor andere zorgverleners en de zorgverzekeraar. Zij streeft na de herkenning en erkenning van de apotheker als zorgverlener van farmaceutische patiëntenzorg. Innovatie op het gebied van farmaceutische zorg is een belangrijk aandachtsgebied voor FAO. Hierbij zal FAO met name de samenwerking van de apotheker met het gehele zorgveld willen optimaliseren en daarin de apothekers faciliteren.

FAO wil een duidelijk herkenbaar loket zijn voor apothekerszaken in Friesland.

De visie is gestoeld op de 3 pijlers en het fundament

Kennis- en expertisecentrum

Onder Kennis- en expertisecentrum functioneren de werkgroepen Antistolling, Longformularium, Hulpmiddelen, Digitalisering/Elektronische receptuur, Opname en ontslag en FPZ en scholing. Ook de gespecialiseerde (kader)apothekers zullen hun kennis onder deze pijler inzetten. Bovenstaande thema’s zijn, stuk voor stuk, keten-overstijgend en gelden voor de hele regio.

Samenwerkingspartners.

Het is van cruciaal belang om aan de bestuurlijke zorgtafels in Friesland te zitten, alleen dan kunnen we meepraten en beleid bepalen. Daarnaast wil de coöperatie gesprekspartner zijn van de belangrijkste stakeholders voor de regio. Hiertoe heeft de FAO op structurele basis onder andere overleg met de GGD Fryslân, de Friese Huisartsen Vereniging (FHV), de Groninger Apotheken Vereniging (GAV), het Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) en de Drentse Apothekers Coöperatie (DAC). Zij is vertegenwoordigd in de Regionale Ondersteuning Structuur (ROS), de Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) en bij de KNMP. Tevens zal er verbinding worden gezocht naar bovenregionale niveaus bijvoorbeeld met een koepel van coöperaties.

Contractering

Zorgverzekeraars vragen steeds vaker om een sterke regionale samenwerking tussen zorgaanbieders. De samenwerking wordt vormgegeven door zogenaamde plus contracten die verzekeraars aan zorgpartijen aanbieden. De coöperatie volgt de ontwikkelingen nauwlettend en onderzoekt of het mogelijk en haalbaar is om de apotheken te vertegenwoordigen. 

De basis

Onder deze drie pijlers van ons strategiehuis ligt de basis van de coöperatie. Het fundament bestaat uit betrokken leden en een intern goede organisatie met stafondersteuning, waarin duidelijk gecommuniceerd wordt en besluitvorming plaatsvindt.