Onze partners in zorg

FAO werkt onder andere nauw samen met de volgende organisaties:

  • Huisartsenorganisaties
  • (Thuis)zorgorganisaties
  • Ziekenhuizen
  • Patiëntenorganisaties actief in Friesland
  • Zorgverzekeraars
  • ROC Friese Poort
  • Andere stakeholders in de zorg actief in Friesland