Deelnemende apothekers

Bij de Friese Apothekers Organisatie (FAO) zijn apothekers werkzaam in 38 apotheken in Friesland  aangesloten.  FAO werkt nauw
samen met alle huisartsenorganisaties, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ander stakeholders in de zorg in Friesland.

Bekijk alle

Leden FAO

 

Informatie

Wij houden u op de hoogte door actuele informatie te verzamelen en te delen.
Middels de FAO Nieuwsbrief vermelden wij actuele informatie.

Ledenvergadering

Verslagen van ledenvergaderingen vindt u op de website. De notulen van deze vergaderingen worden ook via de FAO Nieuwsbrief verspreid.

U kunt het secretariaat benaderen voor

Mochten er ontwikkelingen zijn in uw apotheek welke ook geschikt zijn voor de andere FAO leden of als u tips of verbeterpunten heeft, horen wij graag van u.

 

Contact

 

Apothekers

Zwaagwesteinde

 

 

 Buitenpost

 

 

Oosterwolde 
Dokkumer WâldenGert-Jan Rozendal
Leden
Berendina van Solkema
Leden Ellen van Loon