Nieuws

Actie gevraagd!

dinsdag 28 februari 2023

Verzoek aan iedere coöperant om zo spoedig mogelijk een lijst aan te leveren met ‘Paarse krokodillen’ in de apotheek. Tweekamerlid Jacqueline van den Hil heeft de FAO gevraagd om een lijst aan te leveren met onnodige regels, administratie, onzinnige zorg, oftewel paarse krokodillen. Ze geeft aan al twee jaar op zoek te zijn naar echte concrete zaken die we direct kunnen afschaffen, omdat deze in de zorg tot onnodig tijdsverlies leiden, waardoor zorgverleners minder tijd hebben voor patiëntenzorg. In veel debatten hoort ze vanuit het veld dat de administratieve lasten veel te hoog zijn, echter nooit concreet wat we dan morgen per direct kunnen afschaffen. Stuur jouw 'Paarse Krokodillen' naar info@frieseapothekers.nl 

Ter inspiratie hieronder alvast wat voorbeelden.
Wat zijn jouw 'Paarse Krokodillen'? Lever ajb zo veel mogelijk aan. Graag met een kleine toelichting van max 50 woorden per ‘item’.

Voorbeeld 1: Falsified Medicines Directive
De FMD verplicht ons als apotheker tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Daarnaast moet de apotheker een verzegeling op geneesmiddelverpakkingen aanbrengen en deze controleren. Het gaat hierbij om alle recept plichtige geneesmiddelen. Dit leidt dagelijks in elke apotheek tot enorme administratieve lasten en tot krankzinnige onnodige verspilling. Geneesmiddelen kunnen na afmelding niet meer retour naar de apotheek omdat ze al afgemeld zijn. Natuurlijk kan je hiervoor weer een hele schaduwadministratie bijhouden, maar dat kan qua kosten nooit uit. 

Voorbeeld 2: Invullen ZN formulieren
De inhoud van de ZN formulieren staat in de beroepsrichtlijnen van de KNMP en NHG. Het is daarom onzinnig dat we het formuliertje nog dienen in te vullen en te bewaren in de administratie.

Voorbeeld 3: Vastleggen van wat besproken is bij ‘eerste uitgifte’
Om aan te tonen bij een klacht wat er besproken is wanneer een geneesmiddel voor het eerst aan een patiënt ter hand is gesteld, wordt vastgelegd wat er inhoudelijk besproken is. Vanuit de autonomie van de zorgverlener mag gesteld worden dat deze weet en begrijpt wat er in het gesprek behandeld moet worden en dat dit ook gedaan is. dinsdag 28 februari 2023

Actie gevraagd!


Paarse Krokodillen in de apotheek

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Nieuwsbrief LEF


2023 het jaar van LEF! Update stand van zaken

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Uitnodiging Interactieve themabijeenkomst 17-02-2023


Goed Werkgeverschap in de Zorg

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Prestatiebekostiging


Prestatiebekostiging rondom opname en ontslag

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Opt-in kwetsbare patiëntgroepen


Verhogen toestemming LSP voor kwetsbare patiëntgroepen, we doen het samen!

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Deprescribing van cardiometabole medicatie kwetsbare ouderen


Onderzoek naar effecten van een trainingsprogramma in de eerste lijn

Lees meer

donderdag 1 december 2022

VERSLAG LEDENVERGADERING FRIESE APOTHEKERS ORGANISATIE


Notulen en presentaties van de bijeenkomst op 27 september 2022

Lees meer

maandag 21 november 2022

VERVANGING FRAXIPARINE


Alternatieven voor nadroparine (Fraxiparine) volgens TTEC

Lees meer

donderdag 16 juni 2022

Longformularium Friesland


Het document kunt u downloaden van de FAO website

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Ledenvergadering FAO


Save-the-date

Lees meer