Nieuws

Farmabuddy scholing

maandag 27 juni 2022

Farmbuddy’s kunnen in de apotheek een waardevolle bijdrage leveren aan mensen die intensieve farmaceutische zorg nodig hebben. Ze kunnen ook de rest van het team veel tijd besparen omdat ze op de hoogte zijn van iemands situatie en specifieke afspraken. We zijn er dan ook trots op dat Farmabuddy palliatieve zorg geselecteerd is als praktijkvoorbeeld binnen ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Het Farmabuddyprogramma is bedoeld voor apotheekteams die daadwerkelijk aan de slag willen met het leveren van buddyzorg. Op de website van SIR Stevenshof is meer informatie en een filmpje te vinden over buddyzorg: https://sirstevenshof.nl/onderwijs/farmabuddy-scholingsprogramma-sir

Het uitgebreide Farmabuddy scholingsprogramma is opgedeeld in verschillende korte modules:

  • Module ‘Aan de slag met Farmabuddy’ (Zwolle): voor apotheekteams die nog niet met Farmabuddy’s werken. Tevens voor extra medewerkers uit apotheken die al Farmabuddyzorg leveren. Zij kunnen desgewenst ook alleen het onderdeel ‘Communicatie’ volgen.
  • Voor apotheekteams die al ervaring hebben met het Farmabuddyconcept of zelf al met vaste contactpersonen voor patiënten werken:

Deze modules worden in het najaar fysiek aangeboden.

Heeft u interesse in één van de modules? Kijk op de website van SIR voor meer informatie of stuur een e-mail naar Sonia Amini: s.amini@sirstevenshof.nl.

donderdag 16 juni 2022

Longformularium Friesland


Het document kunt u downloaden van de FAO website

Lees meer