Nieuws

Spoedbrief tekort luchtwegverwijders

dinsdag 2 april 2024

We hebben overleg gehad met de formulariumcommissie over de tekorten. De artsen vinden het niet langer nodig dat er overlegd hoeft te worden over omzettingen de apotheker kan dit prima met zijn eigen expertise. Mochten er toch vragen zijn over omzettingen mogen collega’s mij ook mailen.

Met vriendelijke groet,
Hans Schuurman

Hieronder de integrale tekst van de brief:

Beste collega's,

Zoals u gemerkt hebt is er een acuut tekort aan álle snelwerkende luchtwegverwijders. De apotheken kunnen niet of nauwelijks aan salbutamol, bricanyl, formeterol etc. komen. Het tekort is het nijpenst bij de dosisaerosolen.

De afgelopen week is er enorm veel communicatie geweest tussen de verschillende zorgverleners. Het probleem is duidelijk, we willen graag de hoeveelheid communicatie stroomlijnen.
In overleg met de longartsen, apotheken en huisartsen hebben we het volgende afgesproken:
De apothekers hebben volledig mandaat om te handelen naar goeddunken als het gaat om de continuiteit van farmaceutische zorg te borgen. Apothekers kunnen de SABA’s omzetten naar elk product dat wel leverbaar is, dus onafhankelijk van toedieningsvorm.
De salbutamol dosisaerosolen worden zoveel mogelijk gereserveerd voor kinderen onder de 6 jaar. Kinderen boven de 6 jaar kunnen ook formoterol DA gebruiken.
In principe hoeft er dus geen communicatie plaats te vinden tussen de apotheker en de voorschrijver als het gaat om deze omzettingen.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met onderstaande afgevaardigde van uw beroepsgroep.

Namens de longformularium Friesland Commissie,
Jolanda van Kuijvenhoven, Maatschap Friese longartsen:
jolanda.kuijvenhoven@mcl.nl
Hans Schuurman, Friese Apothekers Organisatie:
hansschuurman@apotheeksasburg.nl
Boudewijn Dierick, huisarts Ketenzorg Friesland:
b.j.h.dierick@umcg.nl

Klik hier voor dit bericht als pdf: spoedbrief tekort luchtwegverwijders.pdf

donderdag 13 juni 2024

Pilot: medicatie in eigen beheer cliënt


Cliënten langer zelfredzaam door inzet hulpmiddelen

Lees meer

dinsdag 28 mei 2024

Agenda voor de ledenvergadering Friese Apothekers Organisatie


Graag aanmelden voor 1 juni a.s.

Lees meer

donderdag 16 mei 2024

Faexit


Herinnering: Enquête evaluatie eerdere uitvraag

Lees meer

dinsdag 30 april 2024

Apotheekbezoek eerstejaars studenten Farmacie


Ontvang studenten op 6 of 7 juni a.s.

Lees meer

dinsdag 2 april 2024

Spoedbrief tekort luchtwegverwijders


Longformularium Friesland

Lees meer

donderdag 28 maart 2024

Faexit: stand van zaken uitfasering fax


Enquête evaluatie eerdere uitvraag

Lees meer

dinsdag 20 februari 2024

Nascholing "Geneesmiddelen in het verkeer" op eigen locatie


Gratis voor je apotheekteam (alleen in de provincie Friesland)

Lees meer

vrijdag 13 oktober 2023

Telefoonnummer en adres FAO gewijzigd


Per 1 oktober 2023

Lees meer