Nieuws

P4CARE: genetisch onderzoek in de 1e lijn

donderdag 27 juni 2024

 

Graag willen we nogmaals jullie aandacht vragen voor het P4care onderzoek. Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met academische centra, huisartsen, psychiaters en patiëntenverenigingen.

Het zou geweldig zijn als we als Friese Apothekers een aanzienlijke bijdrage kunnen doen door dit onderzoek te steunen en deel te nemen.

Doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de waarde van genetisch onderzoek in de 1e lijn. Daarbij wil men concreet onderzoeken of het doen van genetisch onderzoek bij de start van antidepressiva zorgt voor een verbetering van effectiviteit, een vermindering van bijwerkingen en een daling van de zorgconsumptie in zowel de 1e als de 2e lijn.
De studie duurt 5 jaar. Deze begint in het najaar van 2025 met de voorbereiding en nascholing. In het najaar van 2026 zal de inclusie van patiënten starten. Verwachting is dat elke apotheek ongeveer 24 patiënten per jaar includeert gedurende 2 jaar. Vergoeding is €120 per patient voor de FTO groep. Verdeling van dat geld kun je zelf afstemmen met de huisarts op basis van het door een ieder verrichte werk.

Vanwege de subsidie aanvraag die in september gedaan wordt is op korte termijn (bij voorkeur voor 1 juli, iets later is geen probleem) een intentieverklaring noodzakelijk als je wilt deelnemen. Deze intentieverklaring moet ondertekend worden door de apotheker en minimaal 1 huisarts van de FTO groep.
Vanuit de FAO willen we jullie oproepen deelname te overwegen.

Mocht u het webinar hebben gemist of terug willen kijken dan kan dat via deze downloadlink of bijgevoegde slides.

De ingevulde verklaring ontvangen we graag z.s.m. retour, bij voorkeur voor 1 juli via: j.j.swen@lumc.nl.

dinsdag 16 juli 2024

Scholing Leefstijl in de openbare apotheek


Inschrijving is geopend!

Lees meer

dinsdag 2 juli 2024

P4CARE intentieverklaring


Inzendtermijn verlengd tot 16 augustus 2024

Lees meer

donderdag 27 juni 2024

P4CARE: genetisch onderzoek in de 1e lijn


Intentieverklaring graag invullen, liefst vóór 1 juli 2024

Lees meer

donderdag 13 juni 2024

Pilot: medicatie in eigen beheer cliënt


Cliënten langer zelfredzaam door inzet hulpmiddelen

Lees meer

dinsdag 28 mei 2024

Agenda voor de ledenvergadering Friese Apothekers Organisatie


Graag aanmelden voor 1 juni a.s.

Lees meer

donderdag 16 mei 2024

Faexit


Herinnering: Enquête evaluatie eerdere uitvraag

Lees meer

dinsdag 2 april 2024

Spoedbrief tekort luchtwegverwijders


Longformularium Friesland

Lees meer

donderdag 28 maart 2024

Faexit: stand van zaken uitfasering fax


Enquête evaluatie eerdere uitvraag

Lees meer

dinsdag 20 februari 2024

Nascholing "Geneesmiddelen in het verkeer" op eigen locatie


Gratis voor je apotheekteam (alleen in de provincie Friesland)

Lees meer