Nieuws

PERSBERICHT Fries Longformularium

dinsdag 26 oktober 2021

Op donderdagavond 28 oktober vindt in Wolvega de officiële kick-off van het eerste Friese longformularium plaats. Het longformularium is een gezamenlijk initiatief van de drie Friese eerstelijns ketenzorggroepen, de maatschap Friese longartsen en de Friese apothekers en apotheekhoudende huisartsen. 
In het longformularium staan adviezen en voorschriften voor het juist voorschrijven en gebruiken van inhalatoren door patiënten met chronische longziekten als COPD en astma. Het document is ontwikkeld door en voor huisartsen, praktijkondersteuners, longartsen, longverpleegkundigen en apothekers in Friesland.

Er zijn maar liefst 150 verschillende verschijningsvormen van inhalatoren beschikbaar. Het grote aanbod zorgt ervoor dat inhalatoren lang niet altijd goed worden gebruikt: patiënten gebruiken niet-uniforme inhalatoren en er vinden ongewenste wisselingen plaats. 70% van de longpatiënten maakt daardoor een of meerdere fouten bij het inhaleren van de medicatie. Hierdoor blijven chronische longziekten minder goed onder controle en hebben patiënten last van meer longaanvallen. Per jaar wordt 440 miljoen euro uitgegeven aan inhalatiemedicatie. Door het juiste gebruik van inhalatoren, kunnen de kosten worden teruggebracht. Kortom, het is van groot belang dat patiënten de goede inhalator krijgen voorgeschreven en de juiste instructie ontvangen.
Het longformularium is door een unieke samenwerking tussen Friese long-zorgverleners en longpatiënten tot stand gekomen. Het aantal inhalatoren waarmee in Friesland wordt gewerkt, is flink teruggebracht. Dit zorgt voor meer kennis van die inhalatoren bij zorgverleners en beter gebruik door patiënten. In het longformularium staan ook zaken beschreven als patiëntveiligheid, gebruiksgemak, therapietrouw en kosten.

Kick-off Friese longformularium
Op 28 oktober van 19.15 tot 21.30 vindt in een vol Van der Valkhotel in Wolvega de kick-off plaats van het Friese Longformularium. Tijdens deze avond wordt het longformularium gepresenteerd en wordt uitleg gegeven over het gebruik ervan. Longarts Jolanda Kuijvenhoven van Medisch Centrum Leeuwarden is één van de sprekers van de avond. Samen met de andere beroepsgroepen vertelt ze over de meerwaarde van het formularium. Na de pauze gaan de zorgverleners zelf oefenen met alle inhalatoren die in het formularium zijn opgenomen. De avond is bedoeld voor alle huisartsen, praktijkondersteuners, longartsen, longverpleegkundigen en apotheekmedewerkers in Friesland. 

 

maandag 27 juni 2022

Farmabuddy scholing


Scholingsprogramma SIR

Lees meer

donderdag 16 juni 2022

Longformularium Friesland


Het document kunt u downloaden van de FAO website

Lees meer

vrijdag 1 april 2022

Friese apotheker in het nieuws over intake Oekraïners in Grou


Helga Hulstijn staat pers te woord namens de FAO

Lees meer

maandag 3 januari 2022

PERSBERICHT Friese Apothekers Organisatie


Friese apothekers werken samen in coöperatie

Lees meer

maandag 22 november 2021

Rogier Hilbers: eerste apotheker in Nederland die mag prikken tegen corona


Aandacht in Hart van Nederland

Lees meer

maandag 16 augustus 2021

Derde coronaprik in de apotheek


Friese apothekers willen derde coronaprik zetten

Lees meer