Nieuws

Uitnodiging Interactieve themabijeenkomst 17-02-2023

vrijdag 3 februari 2023

Op 17 februari wordt er een themabijeenkomst georganiseerd voor alle zorgprofessionals over Goed Werkgeverschap in de Zorg. Een goede vertegenwoordiging vanuit de Friese apothekers vinden wij als bestuur belangrijk. 
We zouden graag zien dat meerdere apothekers zich laten zien en horen op deze bijeenkomst, waarbij we het gesprek kunnen aangaan met Kamerleden van de VVD.

Datum: 17 februari 2023
Tijdstip: 15:00 - 17:30 uur
Locatie: Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
Opgave: f.uitterhoeve@tweedekamer.nl 

Voor meer informatie, opgave en programma verwijzen we naar de bijlage.

dinsdag 28 februari 2023

Actie gevraagd!


Paarse Krokodillen in de apotheek

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Nieuwsbrief LEF


2023 het jaar van LEF! Update stand van zaken

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Uitnodiging Interactieve themabijeenkomst 17-02-2023


Goed Werkgeverschap in de Zorg

Lees meer

vrijdag 3 februari 2023

Prestatiebekostiging


Prestatiebekostiging rondom opname en ontslag

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Opt-in kwetsbare patiëntgroepen


Verhogen toestemming LSP voor kwetsbare patiëntgroepen, we doen het samen!

Lees meer

donderdag 26 januari 2023

Deprescribing van cardiometabole medicatie kwetsbare ouderen


Onderzoek naar effecten van een trainingsprogramma in de eerste lijn

Lees meer

donderdag 1 december 2022

VERSLAG LEDENVERGADERING FRIESE APOTHEKERS ORGANISATIE


Notulen en presentaties van de bijeenkomst op 27 september 2022

Lees meer

maandag 21 november 2022

VERVANGING FRAXIPARINE


Alternatieven voor nadroparine (Fraxiparine) volgens TTEC

Lees meer

donderdag 16 juni 2022

Longformularium Friesland


Het document kunt u downloaden van de FAO website

Lees meer

dinsdag 28 februari 2023

Ledenvergadering FAO


Save-the-date

Lees meer